Thursday, 13 December 2012

MODEL PENGAJARAN MATEMATIK 5-PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH


PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
 • Murid diberi masalah yang bukan rutin dan diminta mencari penyelesaian mereka sendiri
 • Proses mencari penyelesaian merupakan pengalaman/pembelajaran yang mereka dapati
 • Murid  berfikir & membuat analisis secara kreatif menggunakan sumber secara berpasukan untuk mencari penyelesaian kepada masalah sebenar
 • Berasaskan murid
 • Mencabar
 • Guru merupakan fasilitator
 • Peranan fasilitator
  • Membimbing
  • Memantau
  • Menyoal bila perlu untuk pastikan murid berada di landasan yang betul
 • Meningkatkan kemahiran murid dalam
-       Berfikir
-       Bertanya
-       Berkomunikasi
-       Berhujah dan pertahankan pendapat
-       Kerja berkumpulan
-       Inter dan intra personal
Strategi dan kaedah yang biasa digunakan untuk  Penyelesaian  masalah :-
  1. Cuba mempermudahkan  soalan (simplify)
  2. Cuba jaya dan membuat penambahbaikan
  3. Melukis gambar rajah
  4. Mengenal corak dan turutan
  5. Membuat jadual, carta atau senarai yang sistematik.
  6. Simulasi
  7. Membuat analogi; dan
  8. Membuat penyelesaian ke belakang ‘working backwards’

PERSEDIAAN
 • Mengenal pasti masalah
 • Menjelaskan masalah
IMAGINASI
 • Mencari alternatif penyelesaian
 • Mencari penyelesaian
PERKEMBANGAN
 • Melakukan operasi
 • Menilai  penyelesaian masalah
TINDAKAN
 • Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 
No comments:

Post a Comment