Monday, 10 December 2012

MODEL PENGAJARAN MATEMATIK 1- INKUIRI PENEMUAN..

INKUIRI PENEMUAN
Proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan daripada masalah yang dikemukakan.
Pelajar perlu :
Mengenal pasti soalan bermasalah,
membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya

JENIS-JENIS  INKUIRI
       INKUIRI TERBIMBING
       INKUIRI TERBUKA

PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN
       Inkuiri membawa maksud penglibatan yang menghasilkan kefahaman.
       Murid cuba menemui sesuatu yang baru dalam pengalamannya
       Kaedah semula jadi yang digunakan oleh kanak-kanak untuk membina pengetahuan baru mereka
       Antara pendekatan yang paling berkesan dalam pembelajaran (ditemui sendiri oleh murid)
       Berpusatkan murid
       Menekan penerokaan dan penemuan yang dibuat oleh murid sendiri
       Murid temui konsep-konsep matematik melalui aktiviti penyelesaian masalah
       Pembelajaran matematik menjadi seronok (jika dilaksanakan dengan baik)


No comments:

Post a Comment