Monday, 29 October 2012

Konsep Pecahan,Peratus dan Perpuluhan

Cuba lihat kaitan antara pecahan, peratus dan perpuluhan..

No comments:

Post a Comment