Monday, 10 December 2012

MODEL PENGAJARAN MATEMATIK 3 -Pembelajaran Berasaskan Projek


PROJECT BASED LEARNING(PBL)
Pembelajaran Berasaskan Projek

  Contoh projek-projek yang boleh mencabar minda pelajar adalah seperti:  

     lawatan sambil belajar yang dirancang, penyiasatan, ujikaji dalam makmal dan aktiviti-aktiviti yang merentasi kurikulum yang dapat meluaskan dan mengayakan kurikulum.

Kriteria
 - Mengenalpasti pendorong (drive) pembelajaran dan kebolehan pelajar.
    Kerja projek diutamakan.
 - Pembelajaran secara mendalam (in-depth) melalui isu-isu dan soalan-soalan dalam kerja projek
 - Menggunakan bahan dan kemahiran seperti teknologi, pengurusan projek dan pengurusan diri.
  -Menyelesaikan masalah melalui pengujian (investigation), penyelidikan (research), dan penyoalan (reasoning)
 - Menerima pelbagai produk yang membenarkan maklum balas yang kerap dan peluang pembelajaran yang lebih kental melalui pengalaman.

Implikasi
 -Menarik perhatian pelajar terhadap satu topik yang khusus.
  -Memberi peluang kepada pelajar menjana idea mengenai topik tersebut.
 - Mengajar pelajar menerima & menghormati perbezaan individu.
 - Menggalakan pelajar untuk sedia menanggung risiko dalam berkongsi idea & pandangan masing-masing.
  -Menunjukkan bahawa sumbangan idea mereka dihargai.

No comments:

Post a Comment