Thursday, 13 December 2012

MODEL PENGAJARAN MATEMATIK 4- MEMBUAT KEPUTUSAN


MEMBUAT KEPUTUSAN
Proses mental yang memerlukan seseorang berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat pemilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan altenatif setelah dipertimbangkan dengan teliti.
Tujuan:-
                    Sedar bahawa terdapat pelbagai cara untuk melakukan sesuatu tindakan.
                    Memilih apa yang dikehendaki dan terbaik daripada beberapa pilihan.
                    Elak daripada masalah akibat membuat keputusan yang silap.
Kesilapan Umum
Cara Mengatasi
Membuat keputusan terburu-buru (hasty)
….. setelah mengambil masa untuk berfikir tentang pemilihan.
Membuat keputusan yang sempit (narrow)
….. berdasarkan maklumat yang mencukupi dan releven
Membuat keputusan yang kabor (sprawling)
….. dengan mengaitkan dan mengorganisasikan semua faktor yang berkaitan.
Membuat keputusan yang bercelaru (fuzzy)
….. setelah memikirkan dan mempertimbangkan aspek-aspek penting dengan jelas.

STRATEGI ASAS:-
        Mengenalpasti dan menganalisis masalah.
        Mencadang penyelesaian yang mungkin.
        Menilai dan meramal akibat setiap pilihan.
                _   Mencadangkanpenyelesaian Terbaik Untuk Masalah Yang Dihad

No comments:

Post a Comment